www.boerefort.co.za

 

Kleuterskool

 

INSKRYWING VIR KLEUTERSKOOL 2017/2018

 

Kleuterskool Inligtingstuk

 

Die kleuterskoolgeld vir 2017 beloop soos volg:

 

R200 registrasiegeld eenmalig elke jaar met die eerste betaling.  Halfdag:  R700 (halfdag sluit nie middagete in nie).  Voldag:  R1 000.  Skoolgelde is betaalbaar oor 11 maande.  Dit kan afbetaal word in 11 maandelikse paaiemente.  Skoolgeld word nie einde November vir Desember betaal nie.  Dit word verkies dat skoolgeld per internet betaal word, indien nie moontlik, word kontantbetalings aanvaar.

 

Skooltye:

 

Daar is n personeellid aan diens vanaf 6:30 tot 17:30.  Die klassies begin amptelik soggens om 7:30.  Die Graad RR se klastyd is tot 12:30.  Graad R leerders se klastyd is tot 13:00.  Halfdagkleuters kan vanaf 12:30 (uitgesluit Graad R) tot op die laaste 13:45 afgehaal word.

 

Die kleuterskool verskaf nie ontbyt nie.  Daar moet n kosblikkie ingepak word vir elke kleuter met gesonde kos en sap in. 

 

Voldagversorging:

 

Die RR voldagkleuters eet 12:30 middagete en die Graad R leerders eet om 13:00.  Die maaltye is gebalanseerd en n spyskaart is beskikbaar.  Die Kleuterskool moet in kennis gestel word indien n kleuter vir enige kossoorte allergies is sodat daar vir hulle voorsiening gemaak kan word.  Om 15:00 word daar broodjies en koeldrank verskaf.

 

Daar is drie dames wat smiddae toesig hou tot 17:30.  Kleuters moet asb. nie laat afgehaal word nie, daar is n boetestelsel ingestel.  Die boetestelsel geld ook vir halfdagkleuters wat na 13:45 afgehaal word.  Indien daar n krisis is, kan die ouers net skakel om n reling te tref.

 

Vakansies:

 

Die Kleuterskool sluit gedurende vakasies.  Skoolfonds word egter steeds betaal vir die volle maand ongeag die vakansies.  Vakansiesorg in plek gestel teen R40 per kind per dag.  Vorms is voor elke vakansie beskikbaar en gelde moet ingehandig word saam met die voltooide vorm daarop word aangedui die aantal/sekere dae wat die kind opgepas word.

 

Algemene inligting

 

       Ons akkommodeer kleuters vanaf 4 tot 6 jarige ouderdom.  Daar is tans 2 Graad RR en 2 Graad R klasse.

       In elke klas is daar n assistent.

       Ons hou jaarliks n Oupa- en Oumadag.

       Aan die einde van die jaar is die jaarlikse Kleuterskoolkonsert asook die Graad R leerders se Gradeplegtigheid.

 

Benodigdhede:

 

Graad RR:

   1 pak dik vetkryt (Crayola)

   2 groot gomstiffies (Pritt)

   1 riem afrolpapier

   1 plastiese koevert (Carry Folder)

   2 bokse sneesdoekies

-   2 pakke uitdraaikryt (Mon Ami of Staedtler)

 

Graad R:

   2 pakke uitdraaikryt (Mon Ami of Steadler)

   1 pak inkleurpotlode stel van 12 (Staedtler)

   2 groot gomstiffies (Pritt)

   1 riem afrolpapier

   1 plastiese koevert (Carry Folder)

   2 bokse sneesdoekies

 

Ons personeel is opgelei, professioneel, liefdevol en toegewyd.  Aandag word gegee aan emosionele, intelektuele en fisiese aspekte, sodat u kleuter in sy/haar volle totaliteit kan ontluik en ontwikkel.